NEWCOMERS SETTLEMENT SERVICES

Nếu bạn là người mới nhập cư ở Canada, xin chào mừng! Chúng tôi có thể trả lời các thắc mắc và hỗ trợ quá trình định cư và hội nhập vào cộng đồng bằng các dịch vụ như sau:

Các chương trình hỗ trợ giúp người mới nhập cư và người tỵ nạn hòa nhập cuộc sống cộng đồng tại Canada bao gồm: 

  • Hỗ trợ làm thủ tục khai báo nhận các chương trình phúc lợi xã hội của Tỉnh bang và Liên bang (Thẻ xanh, Số an sinh xã hội SIN, bảo hiểm y tế MSP, chăm sóc y tế liên bang IFH, huấn luyện chuyển đổi ngành nghề CTB, khấu trừ thuế GST/PST, học tiếng anh miễn phí LINC, thi Quốc Tịch, xin Passpost/Visa, trợ cấp thu nhập, hỗ trợ người tàn tật PWD, trợ cấp thất nghiệp EI, nhà ở giá rẻ B.C, giao dịch ngân hàng, v.v.)
  • Cung cấp thông tin cần thiết và định hướng cho người mới nhập cư bằng tiếng Việt
  • Cung cấp dịch vụ dịch thuật cơ bản
  • Trợ cấp lương thực thực phẩm, giới thiệu kết nối với chương trình cộng đồng nhằm hỗ trợ sinh hoạt phí
  • Hỗ trợ làm thủ tục xin trợ cấp chính phủ, hỗ trợ ngôn ngữ, hòa nhập cộng đồng, đồng thời giúp kết nối với các trung tâm hỗ trợ theo nhu cầu trong khu vực Lower Mainland

Chương trình hỗ trợ việc làm 

  • Tư vấn và lên kế hoạch ổn định hòa nhập cộng đồng
  • Được tư vấn hỗ trợ riêng từng cá nhân khi gặp các vấn đề về tâm ký xã hội
  • Các hoạt động hỗ trợ tại cộng đồng (tuân thủ theo quy định an toàn sức khỏe của Sở Y Tế về Covid-19)
  • Tư vấn hỗ trợ tại nhà (tuân thủ theo quy định an toan sức khỏe của Sở Y Tế về Covid-19)
  • Tư vấn hỗ trợ nâng cao kỹ năng sống hòa nhập môi trường mới
  • Liên kết giới thiệu về các trung tâm hỗ trợ khác trong khu vực Lower Mainland

Các chương trình hỗ trợ tham gia cộng đồng và hòa nhập môi trường xã hội kinh tế dài hạn 

  • Cơ hội tham gia tình nguyện viên ở các tổ chức cộng đồng
  • Dịch vụ hỗ trợ việc làm như hoạch định nghề nghiệp mục tiêu, kết nối với doanh nghiệp, hướng dẫn làm hồ sơ xin việc và kết nối với các tổ chức huấn luyện hướng nghiệp
  • Chương trình hướng nghiệp cho thanh thiếu niên qua ba chương trình huấn luyện kỹ năng quản trị bản thân, và tích lũy kinh nghiệm thực tế giúp nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu của công việc.
  • Quảng bá và chia sẻ king nghiệm và giá trị bản sắc dân tộc, đóng góp làm phong phú hơn cho nền văn hóa đa quốc gia như Canada.
  • Cơ hội tìm hiểu thêm về Người Bản Địa, nguồn gốc của đất nước Canada dành cho người mới nhập cư
  • Củng cố thêm những hiểu biết về quá trình định cư và hội nhập

Các chương trình hỗ trợ khác dành cho mọi lứa tuổi 

Tình nguyện viên, an toàn lương thực, tiếp cận các hoạt động cộng đồng, hoạt động hỗ trợ dành cho người cao tuổi, Kỹ năng quản trị bản thân cho thanh thiếu niên, các hoạt động dành cho các bé độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ, hoạt động kết nối các gia đình, khai thuế và tư vấn pháp luật miễn phí, học tiếng Anh, học sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như học sử dụng máy tính, mạng internet, Zoom, các hoạt động kết nối cộng đồng và tìm hiểu các vấn đề dân sự khác.

 

Welcome to BC – Orientation for Newcomers

Contact our Case Manager to register for orientations!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Tiếng Anh: 

Email: settlementprogram@burnabynh.ca 

Tel:      604-431-0400 (Văn phòng phía Nam); 604-294-5444 (Văn phòng phía Bắc) 

**********

Tiếng Việt:

Email: daliq@burnabynh.ca

Tel: 236-877-2616

.

Burnaby Neighbourhood House is a charitable, non-profit organization, located on the traditional, unceded territories of Coast Salish people – the sḵwx̱wú7mesh (Squamish), sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh), and xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Nations

We are a volunteer driven community-funded agency with a unique focus on neighbours supporting neighbours.

Scroll to Top